ارتقاء سیستم شما
کامپیوترهای مناسب بازی
کامپیوترهای اداری
ضمانت
نماد اعتماد
کار آمد ارزان

جديدترين ها

کارت گرافیک مدل ASUS 470 4G MINING

کارت گرافیک مدل ASUS 470 4G MINING

کم کارکرد با 2 سال گارانتی  و دیسک درایور بدون جعبهماین نشده است  همانطوری که از برد ..

1,550,000تومان

کارت گرافیک  مدل ASUS Strix R9 285 2G

کارت گرافیک مدل ASUS Strix R9 285 2G

کم کارکرد بدون گارانتی و جعبهماین نشده است . همونطوری که از برد معلومه اصلا گرم نشده استگرافیک ..

1,180,000تومان

اس اس دی اینتل  مدل  intel ssd pro 1500 series 180 gig

اس اس دی اینتل مدل intel ssd pro 1500 series 180 gig

اس اس دی ها استفاده شده هستند...

350,000تومان

ساعت اینترنتی دیجیتال رومیزی IOT  (اینترنت-اشیاء)

ساعت اینترنتی دیجیتال رومیزی IOT (اینترنت-اشیاء)

این دستگاه یک ساعت – تقویم- و پیام رسان رو میزی از نوع اینترنتی است . میتوانید این دستگاه را  د..

490,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 112

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 112

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,860,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ) شماره 111

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ) شماره 111

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,860,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 110

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 110

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,940,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ)شماره 106

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ)شماره 106

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,790,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ) شماره 107

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ) شماره 107

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,330,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 109

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 109

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است.درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را ..

1,910,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 105

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 105

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,570,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 104

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 104

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,460,000تومان

کامپیوتر اداری  شماره 203

کامپیوتر اداری شماره 203

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است.درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را ..

960,000تومان

کامپیوتر اداری  شماره 201

کامپیوتر اداری شماره 201

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است.درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را ..

1,190,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 103

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 103

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,050,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ)شماره 102

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ)شماره 102

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,330,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 101

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 101

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,970,000تومان