نماد اعتمادفروشگاه CPUCenter دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت معدن و تجارت است  همچنین دارای درگاه اختصاصی پرداخت بانک  توسط سیستم شاپرک میباشد.  بنابراین با آسودگی خاطر خرید نمایید.