نماد اعتمادفروشگاه CPUCenter دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره  از وزارت صنعت معدن و تجارت است

  همچنین دارای درگاه اختصاصی پرداخت بانک  توسط سیستم شاپرک میباشد. 

بنابراین با آسودگی خاطر خرید نمایید.