کامپیوتر کارآمد با قیمت مناسب

چرا  کامپیوترهای سی پی یو سنتر کارآمداست؟

چون تمامی کامپیوترهای اسمبل شده ضمن داشتن کارایی عمومی برای استفاده خاص طراحی شده اند بنابراین بیشترین کارایی  دارند.


چرا  کامپیوترهای سی پی یو سنتر قیمت مناسب دارند ؟

چون در اسمبل بخشهایی از کامپیوتر (قطعات استفاده شده)  بکار برده شده اند بنابر این قیمتها مناسب است.

از قطعات استفاده شده  نترسید تمامی اجزای کامپیوترها بدقت تست شده و کارکرد و کارایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است و تمامی کامپیوترها دارای ضمانت است.