کامپیوتر مناسب بازی

کامپیوتر مناسب بازی

در این دسته کامپیوترهایی قرار دارند که علاوه بر قابلیتهای عمومی قدرت بالایی برای اجرای  بازیهای کامپیوتری دارند

این کامپیوترها عموما قدرت پردازش گرافیکی بالایی دارند.


کامپیوتر مناسب بازی شماره 101

کامپیوتر مناسب بازی شماره 101

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,970,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 102

کامپیوتر مناسب بازی شماره 102

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,330,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 103

کامپیوتر مناسب بازی شماره 103

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,050,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 104

کامپیوتر مناسب بازی شماره 104

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,460,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 105

کامپیوتر مناسب بازی شماره 105

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,570,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 106

کامپیوتر مناسب بازی شماره 106

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,790,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 107

کامپیوتر مناسب بازی شماره 107

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,330,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 108

کامپیوتر مناسب بازی شماره 108

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,180,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 109

کامپیوتر مناسب بازی شماره 109

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است.درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را ..

1,910,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 110

کامپیوتر مناسب بازی شماره 110

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,940,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 111

کامپیوتر مناسب بازی شماره 111

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,860,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی شماره 114 (فروخته شد)

کامپیوتر مناسب بازی شماره 114 (فروخته شد)

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

0تومان

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)