کامپیوتر مناسب بازی ( گیمینگ )

کامپیوتر مناسب بازی ( گیمینگ )

در این دسته کامپیوترهایی قرار دارند که علاوه بر قابلیتهای عمومی قدرت بالایی برای اجرای  بازیهای کامپیوتری دارند

این کامپیوترها عموما قدرت پردازش گرافیکی بالایی دارند.


کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ) شماره 111

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ) شماره 111

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,860,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ)شماره 106

کامپیوتر مناسب بازی (گیمینگ)شماره 106

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,790,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 101

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 101

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,970,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 103

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 103

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

3,050,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 104

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 104

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,460,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 105

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 105

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,570,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 109

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 109

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است.درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را ..

1,910,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 110

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 110

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,940,000تومان

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 112

کامپیوتر مناسب بازی(گیمینگ) شماره 112

این کامپیوتر با استفاده از ترکیب قطعات نو و استفاده شده اسمبل شده است. درقسمت خصوصیات مشخصات کامل را..

1,860,000تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)